DAGEN

DAGENS GANG

8.00

Der vil altid være lidt frugt eller grønt til dem som er meget sultne eller trænger til en trøste-snack.

9.00

Når alle er mødt ind går vi som regel på tur eller i haven. Det kan også være en fælles aktivitet - dans, massage, madlavning, maling, puslespil, motorik. m.m.

10.30

Middagsmad

11.30

Middagslur

14.00

Eftermiddagsmad

14.30

"Fri leg"

Kl. 15.30

Dagen lakker mod enden - jeg rydder op og vi putter ting på plads, og jeg læser evt. højt i sofaen.


Børnene skal hentes så at I er ude af døren til lukketid. Hav gerne en ti minutters tid, så at barnets projekter kan afrundes.


Alle tider bliver tilpasset efter hvordan børnene har det og hvad der virker bedst.

Under opstart vil dagen blive tilpasset det nye barn, så hun/han kan komme godt på plads og blive tryg. Hvis barnet stadig har brug for 2 lure finder vi rum til det.


Af hensyn til dagens rytme foretrækker jeg at I møder inden 9.00, og vil jeg bede jer om skrive på tavlen, hvis I møder ind senere end 9.00 og henter før 15.00.Sms hvis det opstår på dagen 25536320.


ÅRSHJUL

Jeg har fokus på årstidernes og dagens rytme, som jeg tilrettelægger mine aktiviteter efter. Jeg bruger mange af vores hyggelige traditioner. Bæredygtighed er et gennemgående tema hos mig. Jeg taler/oplever med børnene ansvarlig miljøvenlig adfærd og forsøger at være en god rollemodel.

Jeg følger et årshjul, som jeg så nogelunde tilrettelægger aktiviteterne efter.

Vi fejre barnets fødselsdage, og jeg invitere til forældre/familie-hygge (med børn, søskende og bedsteforældre) ud over åbningstiden et par gange om året. Forældremøder ligger forskudt af dette også ca. 2 gange om året (uden børn). Hvis I gerne vil have en samtale ud over det, så sig til - så finder vi tiden. Jeg har lagt en individuel samtale ind når barnet har været her 1/2 år, og når barnet er ca. 2,5 år.

Overordnet er de faste omdrejningspunkter: Bevægelse, sprog, mad og natur.

Jeg fokuserer på empati både overfor naturen og overfor dyr og mennesker.

Jeg er opmærksom på og favner alt humør og alle tilstande. På HJERTEGRÆS er det vigtigt at lære at kende sig selv, for på den måde kan man møde verden med ro og indlevelse.


Årshjul