PRAKTISK

LEDIGE PLADSER

Jeg passer børn fra 1 til 3 år, eller til de får deres ønskede plads i børnehaven.

Der er ingen ledige pladser ligenu, men kontakt mig gerne, måske der viser sig en løsning.

Pt. er første ledige plads forår 2024.

ÅBNINGSTIDER

Jeg har åbent 38 timer om ugen.


Mandag: 8.00 - 15.00

Tirsdag - torsdag: 8.00 -16.00

Fredag: 8.00 - 15.00


Lukketidspunktet er hvornår barnet senest forlader pasningsordningen.

Kniber det en enkelt dag, så ring, så finder vi ud af noget. Telefonnummer 25536320


Jeg arbejder hen imod nye åbningstider. De træder dog først i kraft medio 2024.
De vil lyde ca. således:
Mandag-Fredag: 8.00 - 16.00
Fredag lukket hver anden uge. Det giver en åbningstid på 36 timer.

ØKONOMI

Egenbetalingen er 3077 kr. mdr. for en plads i Hjertegræs. I modtager tilskud fra kommunen på 6.423 kr. pr. måned (pr. 2023).

Det vil sige at en plads i alt koster 9.500 kr mdr. Tilskuddet fra kommunen udbetales forud direkte til din NEM-konto. 

Pengene skal være til min disposition senest sidste bankdag i måneden før, også i juli måned da denne måned betragtes om den selvstændiges feriepenge.

Lønnen betales forud og reguleres 1. januar ligesom tilskuddet gør.

Ved underskrift af kontrakten betales et depositum på 9.500 kr. til Hjertegræs. Depositummet tilbagebetales kun hvis barnet har været tilknyttet pasningsordningen 1/2 år. Og det tilbagebetales endeligt som sidste måneds betaling. Dette er for at forhindre at pasningsordningen bliver et midlertidigt ophold før vuggestueplads.

Udmeldelsen skal ske skriftligt og er med løbende måned plus 1 måneders varsel.

AARHUS KOMMUNE

Mit hjem og jeg er blevet godkendt under dagtilbudsloven i Aarhus Kommune. Jeg er underlagt de samme love og regler, som gælder for de kommunale pasningsordninger. Det samme gælder anmeldte og uanmeldte tilsyn fra kommunen. Aarhus kommune skal samtidig godkende de indgående pasningsaftaler. Godkendte pasningsaftaler indberettes til skattevæsenet.For at sikre at pasningsordningen overholder de krav, man er godkendt under, føres der årligt tilsyn, minimum 3 tilsyn årligt. Under tilsynene ydes der sparring omkring sprog, allergi, motorik og almen trivsel.

Der er plads til at lave en opstart efter jeres og jeres barns behov, og I har mulighed for at komme på besøg en gang om ugen i måneden inden opstart. Jeg får ikke gæstepasning-børn ind hvilket skaber større ro og tryghed i gruppen.


Vi underskriver en tillægskontrakt hos mig hvor de vigtigste aftaler mellem os er formuleret.

FERIE

Jeg holder fri når der er ferie eller fridage på Århus Friskole. Det er ca. 7 ferieuger og derudover nogle få

feriefridage på et kalenderår. Jeg annoncere min ferie i god tid.


Ferieåret 2023

Juleferie 2. og 3. januar

Ferie-fridag fredag d.13 januar

Vinterferie uge 7 (11. februar til søndag den 19. februar)

Påskeferie uge 14 (1.april til og med mandag den 10. april)

Ferie-fridag 25. april

1. maj

St. bededag (fredag d. 5. maj)

Kr. himmelfarts-ferie (18. maj til og med 19.maj)

Pinseferie (27. maj til og med 29 maj)

Grundlovsdag (mandag d. 5. juni)

Ferie-fridag 23. juni

Sommerferie uge 27, 28, 29 og 30

Efterårsferie uge 42

Ferie-fridag d. 3 november

Juleferie 22 december til og med ...

SYGDOM

kopper
krokus

Hvis jeg bliver syg, eller jeg er nødt til at tage barnets første sygedag, vil i blive kontaktet ml. 5.30 og 6.30. Jeg tilbyder ikke vikar. I vil ikke få refusion for de dage jeg er syg, ligesom kommunen heller ikke kræver dele af tilskuddet betalt tilbage.


Hvis børnene bliver syge

Jeg vil gerne vide så tidligt som muligt, når dit barn er blevet syg, og derfor ikke kan komme.

Barnet skal kunne følge med i aktiviteter inden og udenfor, og det må ikke have smitsomme sygdomme eller feber.

Et sygt barn skal passes hjemme. Når barnet er sygt har det brug for forældrenes omsorg, og kan desuden smitte de andre børn og mig.

Derudover opfordere kraftigt til at I er grundige med at vurdere om jeres barn er sygt, for jeg regner med at barnet blot er træt hvis det virker uoplagt, og det kan så have smittet mig og de andre børn før jeg opdager sygdommen.

Almindelige smitsomme sygdomme er:

- Opkast/diarré (modtages når barn har alm afføring eller ikke har kastet op i 48 timer)

- Børnesår (kan modtages, når sår er indtørret)

- Lus (kan modtages, når barnet er behandlet omhyggeligt)

- Børneorm (modtages 24 timer efter første behandling)

- Skoldkopper (kan modtages, når blærer er indtørret og barnet ikke længere smitter. Efter udbrud smitter barnet mindst 5 dage)

- Øjenbetændelse (kan modtages, når der ikke er udflåd længere, eller man har snakket med læge)

- Snot, det store tvivlsspørgsmål (Citat "Det er helt almindeligt at have snot, især hvis det er lidt koldt, man dyrker motion, eller når børn leger udenfor. Det er ikke den slags snot, man skal blive hjemme med. Man skal blive hjemme, når man er syg. Hvis man er forkølet, lidt tung eller tæt i hovedet, gul-grønt snot - og nogle gange ondt i halsen eller hovedet. Det er typisk for børn, at de bliver lidt slatne, når de har den her forkølelsesvirus. Det er de børn, der skal blive hjemme")


Herudover henvises til retningslinjerne fra Aarhus kommune:

https://sundhedspleje.aarhus.dk/raad-og-vejledning/sygdom-og-pleje-af-smaa-boern/hvis-dit-barn-er-syg/#1

og

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge


KOST

Alt mad hos mig er økologisk. Og hjemmelavet.

Jeg har køkkenhave og drivhus, bærbuske, frugtræer og krydderbed, som vil blive inddraget i vores udforskning af mad og smag.

Jeg har altid arbejdet med grøn mad og som køkkenleder har jeg stor erfaring med sund og varieret kost til børn.

Hos mig er det i focus at måltidet er hyggeligt og at barnet har tid til at se, føle, dufte og smage i sit eget tempo.


Gennem måltiderne kan barnet komme til at lære sine sanser og egen smag at kende, det kan opbygge og træne et sprog til at udtrykke det, det sanser.

Det er godt at blive madmodig og turde prøve nye ting, for livet igennem at spise varieret. Det er også vigtigt at opleve at mad er sjovt og spændende.

Jeg bestræber mig på at lære børnene, at måltider er en del af vor kultur og natur. Og at vi er en del af naturen.


UDSTYR

æbler

Her er:

Barnevogne/krybber med madrasser og voksiposer + tæpper.

Barnevognssele, myggenet og regnslag, sovetøj.

Alt kost - hjemmelavet, økologisk og bæredygtigt i forhold til årstiderne.

FCC godkendt legetøj.

Fast udstyr, som I skal medbringe:

Sut, sovedyr/nusseklud - hvis jeres barn bruger det.

Skiftetøj.

Overtøj og fodtøj som passer til årstiden.

Lad meget gerne et ekstra sæt blive her - nogle gange bliver det så vådt og mudret at det har brug for at hænge og tørre.


Download tøj-guide


Jeg vægter det gode forældresamarbejde højt, og tager gerne mod ideer om aktiviteter og legetøj jeres barn holder af. Som privat pasningsordning står jeg selv for indkøb af alt legetøj, udstyr og mad, så jeg kan tilpasse tingene efter barnets behov.


OPSTART

En typisk opstart vi strække sig over 2 uger + korte dage de første 2 uger derefter. Så afsæt gerne en måned.


Download guide